1, ₺
      0 out of 5
    (0 Review)

    Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

    1.0. AMAÇ Bu yeterlilik Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,  Eğitim sistemine […]

Leave a Comment