1.0. AMAÇ

Bu şartname, (14UY0202–3) NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 BİRİMLER

14UY0202-3 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri

14UY0202-3 A2 Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak

14UY0202-3 A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek

2.1.1 (T1) Teorik Sınav

14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi Ulusal Yeterliliğinde A1, A2 ve A3 birimlerinde teorik sınavlar dört seçenekli çoktan seçmeli sınavlar (T1) olarak gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az % 70’ ine doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

NC CNC Tezgah İşçisi Seviye 3 Belgelendirme Programı

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Kurs Özellikleri

Fiyat:
575.00 ₺

Rating

Average Rating: 0.00

Star
0%
Star
0%
Star
0%
Star
0%
Star
0%