1.“Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II” hibe protokolünde belirtildiği üzere, hibe protokolü ile fon kullanımına yönelik belirlenen esaslar gerekli hallerde MYK tarafından değiştirilebilecektir.

2.MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamındaki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu dâhilinde teşvik uygulanabilecek olan Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlar Kurulunun belirlediği ücret tarifesi listesindeki mesleklerde (226 meslek) alınacak belgeler için (ilk belge, ikinci belge veya belge yenileme, vb. durumlar için de geçerli olmak üzere) doğrudan hibeden yararlanılamayacaktır.

3.Adayların sınav ücretleri üçüncü taraflarca ödenebilecektir. Bu kapsamda; “2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge”de belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve işverenler, tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav ücretini ödeyebilecektir. (Üretici firma uygulamasına ilişkin hususlar hibe programı kapsamı dışındadır.)

4.Hibe kullanımında dikkat edilecek hususlar ile hibe portal kullanım rehberi ayrıca paylaşılacaktır.

AB Hibe Teşviki kapsamında adayların yararlanabileceği meslek dalları aşağıdaki belirtilmiştir.

Servis Aracı Şoförü – Seviye 3

  • Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu – Seviye 5 – 4 (Galericilik)
  • Sorumlu Emlak Danışmanı – Seviye 5
  • Epilasyon Uzmanı – Seviye 4 – (Ustalık denkliği yapabilir)
  • Oto Ekspertiz Elemanı – Seviye 4
  • Makyaj Uygulayıcısı-Seviye 3 (Kalıcı ve/veya Profesyonel Makyaj)
  • Manikürist – Seviye 3
  • Taksi Şoförü – Seviye 3
  • Ağdacı-Seviye 2

AB Hibe tutarının yüzde 20’si özel kota olarak (işsiz, engelli ve kadın adaylar için) ayrılmıştır. Toplam kotanın en az % 15’i kadın adaylara ait olacaktır.