37 Ulusal Mesleki Yeterlilikte Sınav ve Belgelendirme Hizmeti

Mesleki Yeterlilik Belgesinde Yetki

İl'de Sınav ve Belgelendirme

Deneyimli Öğretmen

Kurulduğu tarihten bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olup, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme alanında geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

YETKİ KAPSAMINDA BULUNAN SEKTÖR VE MESLEKLER

Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiş mesleklerde sınav ve belgelendirme kültürü ve davranışını geliştirmeye yönelik çalışmaları ile hedef kitlenin çözüm ortağı olmayı amaç edinmiştir.

Sınav Başvuru Süreci

 

ONAYTÜRK Mesleki Yeterlilik Kurumu

Personel belgelendirme başvuruları, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, ilgili Personel Belgelendirme Başvuru Formu ile elden, faks veya e-mail yoluyla veya ONAYTÜRK web sitesi üzerinden on-line olarak alınır. Belgelendirme Müdürlüğü, Personel Belgelendirme Başvuru Formunun, başvuru sahibinin gerçek durumunu gösterecek şekilde, doğru ve eksiksiz şekilde doldurulup, imzalandıktan sonra, ONAYTÜRK’e iletilmesini sağlar.

Başvuru sırasında;

 • Başvuru sahibinin kişisel bilgileri (Adı, adresi ve kişinin tanınması için gerekli olabilecek diğer bilgiler)
 • İstenen belgelendirmenin kapsamı,
 • Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan,
 • Belgelendirme programının ön şartlarına uygunluğu objektif olarak kanıtlayacak her türlü destekleyici bilgi,
 • 11UY0010-3/03 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 meslek birimi özel başvuru bilgileri FR.49 Personel Belgelendirme Başvuru Formunda aday tarafından belirtilmesi istenir.
 • Başvuru sahibine, makul olmak kaydıyla özel ihtiyaçlarının yerine getirilmesi talebini beyan etme imkânı olduğuna dair bir bildirim,
 • Kimlik Kartı kopyası (Nüfus Cüzdanı fotokopisi),
 • Sınav ücretinin ödendiğine dair dekont alınır.
 • Başvuru sahibi, Personel Belgelendirme Başvuru Formunu doldururken, ayrıca belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğini ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi sağlayacağını beyan eden ve personel belgelendirme ile ilgili genel şartları kabul ettiğini taahhüt etmek üzere formu imzalar.

  Personel haklarıyla alakalı bilgilendirme aday bilgilendirme formu ile yapılır.

  Personel Mesleki Yeterlilik Belge Kullanım Sözleşmesini başvuru sırasında imzalar.

  Personel belgelendirme ücretleri; Piyasa koşulları ve yapılan maliyet analizi sonucunda Belgelendirme Ücretleri Listesinde belirtildiği şekilde uygulanır.

  Kuruluş tüm adaylara başvurma ve sınava alınma imkânı tanır.

  Onaytürk belirlemiş olduğu;

 • 18 yaş altındaki adayların
 • Engelli adayların (spastik, kör, ve işi yapmasına engel uzuv kaybı olan), adayların başvurularını kabul etmemektedir.
 • Sınav ve Belgelendirme Süreci
   

  Sınav ve Belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca yürütülmektedir.

  Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında,ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. 

  ONAYTÜRK yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

  İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilme Süreci
   

  Web sitesine şikayet / itiraz başvurusu yapıldığında personele “Şikayet ve / veya itirazınız kayıt altına alınmıştır değerlendirme sonucunda en kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir “ şeklinde bir şikayet -itiraz kabul maili gönderilmektedir.

  Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından, alınan itiraz, sunulan personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olup olmadığı incelenerek, geçerli kılınır.

  Geçerli kılınan itirazlar, değerlendirilerek gerekli kararın alınması amacıyla, Onaytürk’ün ilgili birimleri ile önce kendi arasında değerlendirir gerekirse İtiraz ve Şikâyet Komitesine bildirilerek incelenir.

  İtiraz ve şikâyetin, en fazla (1) bir ay içerisinde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sağlanır.

  Mesleki Yeterlilik Belgeleri

   

  YETKİ KAPSAMINDA BULUNAN SEKTÖR VE MESLEKLER

  İletişim Formu

  Mesleğini Belgelendir, Geleceğini Güçlendir!

  Temel yaklaşımı, bireylerin mesleki gelişimlerini ölçmek, mesleki potansiyellerini ortaya çıkarmak, iş yapma biçimlerini hedef ve stratejilerle uyumlu hale getirmek, çalışanların bilgi ve becerilerini belgelendirmek amacı ile çözümler sunmaktadır.

  Ulusal Yeterliliklerde belirlenmiş mesleklerde sınav ve belgelendirme kültürü ve davranışını geliştirmeye yönelik çalışmaları ile hedef kitlenin çözüm ortağı olmayı amaç edinmiştir.

  Teorik ve uygulama sınav tecrübesi ile akademik kariyeri birleştiren uzman kadroları ve de stratejik iş ortakları ile bireyler için yaratılmış özgün çözümler üretmektedir.