Adayların mesleğinde sahip olması
gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile iş sağlığı
ve güvenliği göz önünde tutularak geçerli ve güvenilir
mesleki yeterliliklere sahip bireylerin oluşması amacıyla
hazırlanmıştır.

Birimler;

17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0330-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Taksi Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Taksi Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Kurs Hakkında

Adayların mesleğinde sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak geçerli ve güvenilir mesleki yeterliliklere sahip bireylerin oluşması amacıyla hazırlanmıştır.

Fiyat:

1,680.00 ₺