Adayların mesleğinde sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak geçerli ve güvenilir mesleki yeterliliklere sahip bireylerin oluşması amacıyla hazırlanmıştır.

Birimler;

12UY0083-3/A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim

12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim

12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim

12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim

12UY0083-3/B6 Lazer Kesim

12UY0083-3/B7 Plazma Kesim

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Metal Kesimci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

Kurs Hakkında

Adayların mesleğinde sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak geçerli ve güvenilir mesleki yeterliliklere sahip bireylerin oluşması amacıyla hazırlanmıştır.

Fiyat:

1,145.00 ₺