Adayların mesleğinde sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak geçerli ve güvenilir mesleki yeterliliklere sahip bireylerin oluşması amacıyla hazırlanmıştır.

 

 Birimler;

 12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme

 12UY0084-4/B2 Lazer Kesim

 12UY0084-4/B3 Plazma Kesim

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Metal Kesim Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

 

Kurs Hakkında

Adayların mesleğinde sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak geçerli ve güvenilir mesleki yeterliliklere sahip bireylerin oluşması amacıyla hazırlanmıştır.

Fiyat:

1,100.00 ₺