1. TANIM

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde iş organizasyonunu yaparak, ilgili standartlara göre çelik kaynağı yapabilme becerisine sahip kişidir.

2. AMAÇ

Bu program, Çelik Kaynakçısı adaylarının; MYK-11UY0010-3 ulusal yeterliği çerçevesinde bilgi ve becerilerin ölçülmesi, belgelendirilmesi ve gözetimine ilişkin süreci hakkında ilgili tarafları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

3.PROGRAMIN YAPISI

  • 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
  • 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
  • 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
  • 11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

4.BİLGİ VE BECERİLERİN ÖLÇÜLMESİ

Sınava katılmak için ön şart bulunmamaktadır.

4.1 Sınav Şartları

a) Kaynakçı adayı 18 yaşından gün almış olmalı ve okur-yazar olması şartı aranır.

b) İş yapabilmeye engel psikolojik ve fiziksel engele sahip olmamalı.

c) Sınav, pWPS/WPS formlarında belirtildiği gibi imalatta kullanılacak kaynak yöntemi, donanımı ve üretim koşullarına uygun yapılır.

d) İlave malzemeler, söz konusu kaynak yöntem ve pozisyonlarına uygundur.

e) Sınav parçasının boyutları referans standartlarda belirtildiği gibidir.

f) Esas metal, ilave metal ve diğer yardımcı malzemeler imalatta kullanılan koşullarla uyumludur.

g) Parçanın kaynak ağız geometrisi ve kaynak parametrelerinin yeterlilik sınavı için kullanılan malzeme kalınlığı ve kaynak yöntemi gerçeğe en uygun olacak şekilde seçilerek, kaynakçının kaynak yönteminin belirtilen ayrıntılarını izlemesi sağlanır.

h) Sınav başlamadan önce, aday kaynak öncesi kaynak teçhizatının yanında hazır bulunur. Kişisel koruyucu Donanımları kullanarak sınav parçasını kaynatır.

i) Sınav parçaları, sınav yapan ve adayın kontrolünde Sınav yapıcı/yardımcı/Gözetmen tarafından sınav öncesi işaretlenir.

j) Sınav parçasının kaynağı için gerekli süre, üretim anında gerekli olan süreye eşit olarak tanınır

k) Kaynakçının küçük hataları taşlayarak veya imalatta kullanılan başka herhangi bir yöntemle düzeltmesine izin verilir. Bunun için, sınavı yapıcının onayı olmalıdır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Kurs Özellikleri

Fiyat:
750.00 ₺

Rating

Average Rating: 0.00

Star
0%
Star
0%
Star
0%
Star
0%
Star
0%