Kurumsal
 

ONAYTÜRK Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en büyük ve saygın firmalarına ve çalışanlarına hizmet vererek, müşterilerinin güvenilir çözüm ortağı haline gelmiştir. Teorik ve uygulama sınav tecrübesi ile akademik kariyeri birleştiren uzman kadroları ve de stratejik iş ortakları ile bireyler için yaratılmış özgün çözümler üretmektedir. ONAYTÜRK’ün temel yaklaşımı, bireylerin mesleki gelişimlerini ölçmek, mesleki potansiyellerini ortaya çıkarmak, iş yapma biçimlerini hedef ve stratejilerle uyumlu hale getirmek, çalışanların bilgi ve becerilerini belgelendirmek amacı ile çözümler sunmaktadır.

Şirketlerin en önemli sermayesinin insan faktörü olduğu bilinciyle çalışanların mesleki yeterliliklerine odaklanmaktadır. Bu yeterliliklerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve gelişiminin sağlanması, böylelikle hedef ve stratejileri destekleyen güçlü bir kurum kültürü oluşturulması amaçlarına hizmet eder.

shape

Vizyonumuz

01

Alanında bölgesinin ve ülkemizin önde gelen, sınav ve belgelendirme yaklaşımları olan öncü bir merkez olmaktır.

Misyonumuz

02

Evrensel değerler çerçevesinde, bilimsel olarak araştırma, uygulama, sınav ve belgelendirme hizmetleriyle birlikte hareket ettiğimiz kişi ve kurumların başarıları için değer üretmektir.

Politikamız

03

Yasalara, çevreye ahlaki ve insani değerlere saygı duyan bir şirket yaratmak. Sektörde başarıyı yakalamış çalışma ve sorumluluklarımızla yer almak.
0
Mesleki Yeterlilik Belgesi
0 +
İl'de Sınav ve Belgelendirme Hizmeti​
0 +
Deneyimli Öğretmen
0 +
Kurumsal Firma
Kalite Politikamız
 
Kalite Politikamız
 • Personel belgelendirme faaliyetlerini, etik kurallara uyarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak yapmak,
 • Personel belgelendirme faaliyetlerini, MYK mevzuatı ve ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun olarak yapmak,
 • Personel belgelendirme hizmetlerini tüm ilgili taraflara eşit bir şekilde sunmak ve güvenilir bir kurum olmak,
 • Zamanında, hatasız ve güvenilir hizmetler sunmak için personelimizi eğiterek, kalite yönetim sistemimizin geliştirilmesini sağlamak ve sistemimizi sürekli iyileştirmeyi ilke edinmektir.
 • 12 Mart 2018 tarihinde AB-0218-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 18.05.2018 tarihinde YB-0153 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

  Tarafsızlık Taahhüdü
   
  ONAYTÜRK; yaptığı sınavlar ve verdiği belgelendirme kararlarında tamamen bağımsızdır ve belgelendirme faaliyetlerini, tüm ilgili taraflardan bağımsız olarak yerine getirecektir. ONAYTÜRK;
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, mevzuat ve yükümlülüklere uyacağını,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere, tarafsızlık ve gizlilik içinde, hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunacağını ve adil olacağını,
 • Belgelendirme personeline ticari, mali ve diğer her hangi bir konuda baskı yapmayacağını ve etki altında bırakmayacağını, dışarıdan gelebilecek baskıları önleyeceğini ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendireceğini,
 • Kendi faaliyetlerinden, ilgili taraflardan, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan, tarafsızlığa ilişkin tehditleri sürekli belirleyeceğini, bunların etkilerini ortadan kaldıracağını veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacağını,
 • Belirli bir eğitimin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, kolay veya ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini,
 • Reklam ve kamuya sağlanan bilgilerin yanıltıcı olmaması ve doğru olması için tüm tedbirleri alacağını,
 • Kendisinin ve personelinin kusurundan kaynaklanan, müşteri ve üçüncü taraf zararlarını tazmin edeceğini,
 • Müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmayacağını
 • beyan ve taahhüt eder.